Welkom op de Weblog Gritter!

maandag 19 maart 2012

Vertellers in Den Andel (persbericht)

Het Cultuurerf te Den Andel start op 25 maart met een reeks bijzondere vertelvoorstellingen. Telkens op de laatste zondag van de maand, te beginnen in maart en met een zomerstop in juli en augustus, treden verhalenvertellers op in de Vertelhut, één van de podia van het Cultuurerf.

De reeks wordt op 25 maart geopend door taalkunstenaar Marlijn Nijboer (Zuidhorn) en verteller Cis Harmse (Groningen), met een gezamenlijk vertelprogramma onder de titel ‘Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wat zit er aan jouw andere kant.’ De voorstelling kent twee thema’s, te weten ‘maskers’ en ‘de achterkant van de spiegel’, waarbinnen sproken en sprookjes voor jong en oud elkaar afwisselen.

De voorstelling in Den Andel bundelt het gezamenlijke enthousiasme van Marlijn en Cis voor sproken en sprookjes. Beiden vertellen al jarenlang verhalen. Cis ontdekte als kleuterleidster op de Vrije School de kracht van het vertellen van sprookjes. Ze vertelde ze graag en vaak en verbond zich daarbij altijd zelf met de inhoud. Cis breidde haar vertelkunst uit door zich gedurende een jaar aan de Vrije Hogeschool in Driebergen te verdiepen in spraakvorming en drama. ‘Sprookjes zijn voor mij de verhalen en avonturen van de ziel van mensen,’ aldus Cis. ‘De beelden vertellen een universeel verhaal van prinsen en koninginnen, maar ook van lelijke stiefmoeders, bergen en dalen. En altijd een goed einde.’

Marlijn begon haar ‘vertelcarrière’ 15 jaar geleden met een opleiding in Utrecht, waarbij het vertellen van verhalen ‘uit je eigen ziel’ centraal stond. De verhalen die zij vertelt, kennen altijd een diepere laag die door veel luisteraars herkend wordt. De vergelijking met sprookjes ligt voor de hand: in beide gevallen is sprake van universele thema’s die in het leven van veel mensen terug te vinden zijn. Het grote verschil met sprookjes is echter dat de sproken die Marlijn schrijft niet bevolkt worden door koningen en prinsen, maar uitsluitend door ‘gewone’ mensen. De naam ‘sproke’ is een verwijzing naar de ‘sproken’ (vertellingen) die in de middeleeuwen ‘ter leering ende vermaeck’ verteld werden. Marlijn vertelt haar verhalen het liefst op bijzondere plekken: langs de IJssel of de Drentse Aa, in een schaapskooi, op een heideveld, een dijk en nu op het Cultuurerf te Den Andel.


Marlijn Nijboer & Cis Harmse

De vertelvoorstelling op het Cultuurerf krijgt op 29 april een vervolg met een optreden van Akke Brouwer, voormalig stadsdichter van Dokkum. Op 29 mei is het woord aan Jelte van der Kooi, die onder de titel ‘Koffers vol woorden, een wereld vol verhalen’ vertellingen improviseert. In de laatste sessie voor de zomer, tijdens de Open Tuinen Tiendaagse op 24 juni, komt Jan Willems verhalen over de liefde, de natuur en de jacht. De kans bestaat dat Willems, die tevens valkenier is, zijn roofvogels laat uitvliegen over het Cultuurerf.

De vertelsessies, iedere laatste zondag van de maand, starten steeds om 15:00. De entree voor de eerste voorstelling op 25 maart bedraagt € 7,50 en is inclusief een consumptie bij binnenkomst. Het Cultuurerf is te vinden op het adres Kruisweg 6 te Den Andel. Vanwege de aard van de programmering is het raadzaam tijdig een kaartje te reserveren. Informatie daarover is te vinden op de internetagenda van het Cultuurerf, op cultuurerf.blogspot.com.

Den Andel, maart 2012

donderdag 15 maart 2012

Voordrachtagenda voorjaar/zomer 2012

zaterdag 12 & zondag 13 mei

Diverse voordrachten tijdens Monumentaal Usquert, in één van de dorpsvilla's

zondag 17 juni

Dichter bij de Koffie (10:30 - 11:30, 12:15 - 14:30, 15:15 - 17:00)

Op deze dag, tijdens de Open Tuinen Tiendaagse, kunnen de bezoekers van het Cultuurerf te Den Andel uit een Dichtmenu kiezen welk gedicht van Gritter ze tijdens de koffie of thee willen horen. Zie voor meer informatie over het volledige programma de juniagenda van het Cultuurerf.

vrijdag 22 juni

Optreden Vers van het Land festival (Stadsboerderij "De Wiershoeck", Groningen)

zondag 24 juni

Dichter bij de Koffie (13:00 - 13:45)

Op deze dag, tijdens de Open Tuinen Tiendaagse, kunnen de bezoekers van het Cultuurerf te Den Andel uit een Dichtmenu kiezen welk gedicht van Gritter ze tijdens de koffie of thee willen horen. Zie voor meer informatie over het volledige programma de juniagenda van het Cultuurerf.

8 juli

Poëzie- en muziekmiddag in het kerkje van Den Andel

14:30 - 17:00
toegang gratis

Optredens van de Andelster dichters Dick Guillot en Gritter, tezamen met diverse muzikanten, tijdens de Kunstmanifestatie Den Andel van de Kunstgroep Het Hoogeland.

15 juli

Dichters op het Erf

13:00 - 17:30
toegang: E 5,00

Optredens van Paul Marius Borggreve, Gritter, Dick Guillot, Renée Luth, Willem Tjebbe Oostenbrink, Foleor van Steenbergen, Irene Wiersma en Ineke Wolf. Zie voor meer informatie de juliagenda van het Cultuurerf.

maandag 12 maart 2012

Erfdichters

Op zondagmiddag 15 juli 2012 vindt van 13:00 tot ongeveer 17:30 op het Cultuurerf te Den Andel het evenement Dichters op het Erf plaats. Tijdens het evenement zullen dichters hun poëzie voordragen aan rondwandelend publiek, en zal er een marktje worden georganiseerd met streekproducten en materiaal van de dichters. De start wordt gevormd door de uitreiking van het Waddengoudcertificaat aan uw Gritter. Nadere berichtgeving volgt te zijner tijd, maar wel maak ik langs deze weg graag bekend wie de Erfdichters 2012 zijn, en welke (vaste) voordrachtlocaties zij zullen bezetten:

Paul Marius Borggreve - Dichter in het Zaagsel
Dick Guillot - Dichter in de Hut
Renée Luth - Dichter bij de Oven
Willem Tjebbe Oostenbrink - Dichter bij de Kippen
Foleor van Steenbergen - Dichter in 't Prieel
Irene Wiersma - Dichter bij het Water
Ineke Wolf - Dichter bij de Stal

Gritter is de achtste dichter, die geen vaste locatie zal bezetten maar als walk by poet het wandelende publiek met poëzie hoopt te verrassen.

Om alvast te noteren: Dichters op het Erf 2012, op 15 juli op het Cultuurerf te Den Andel! Bezoek voor meer informatie over het Cultuurerf de agenda: http://cultuurerf.blogspot.com.Den Andel, maart 2012