Welkom op de Weblog Gritter!

woensdag 25 juli 2012

Een trekker

Een bewolkte zondagochtend, najaar,
onder Kloosterburen
Het land lag open, van hoop en vrucht ontdaan
Grijzig land, vervlakte voren

Buiten dat was er niets
dat het oog deed richten
en het hoofd deed peinzen

Op die ene trekker na
Hij stond ietwat scheef
Een deur halfopen
aan de rand van het land

Wat was zijn lot?
Simpele trekkerpanne?

Misschien, bij klokslag twaalf
diende hij zijn late werk subiet te staken
’t Was zondag immers, en rondom kerkentorens
Snel naar huis, lopend
want de Heer wenst geen geronk
op de dag van de rust

Misschien was de boer of knecht
dood aangetroffen
Een falen van het hart
door een kogel in de borst
of zo maar, door ouderdom

Zes dagen later, zon en zaterdag
Nog steeds de trekker, de deur halfopen
scheef aan de rand van het land
Nog steeds de vragen
waarvan ik heel graag wil
dat ze zonder antwoord blijven

Den Andel, juli 2012

maandag 2 juli 2012

Cultuurerf

Blik op Andledon, vanuit het noorden. Het erf drijft op een bed vol bloesem:Den Andel, juli 2012